: semántica (-de-) : & : Larrea-Hammurabi : / : semantics (-of-) : & : Larrea-Hammurabi :

–›› ››… decía/oí (a) un poeta hablar:
xxxxxxx(en) nombre (de) un bosque (de) comas:
xxxxxxxhe oído: &:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxse >me< ha despertado el instinto:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxque habita (en) los pobladores (de) los desiertos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&: (en) los recolectores (de) zarzas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfirme estoy (en) talar todos los pensamientos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&: umbrías (de) la semántica:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxya lo dijo Larrea-Hammurabi: #poema:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxes esto:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&: esto:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&: esto:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&: esto que llega (a) >mi<:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(en) calidad:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(de) inocencia hoy #:_:_:_:

–›› ››… es (de) comprender:_:_:_:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxme he visto demasiado lejos (para) querer: o :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpoder volver solo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(de) >mi<:_:_:_:

–›› ››… &: enfermo:
xxxxxxxxxxxxtambien (de)  >mi<: 
xxxxxxxxxxxx>me< siento tan enfermo:
xxxxxxxxxxxxcomo [si-] [mí-yo]:
xxxxxxxxxxxxsintiera enfermar (a) babylon:_:_:_: