Сүйрэл / The Ruin

Балгас нь
Ширгэсэн далай шиг
Хубилай хааны
Анар-Улаан үүлс

Хэвээрээ

Таны бие бол миний бие
Хөх-ногоон вааран дээвэрт нь
Сүүн цагаан салхи сэвэлзэнэ
Цэнхэртэн суунаглах аргалын утаанд
Бидний сэтгэлийн үзэсгэ
лэнг сэргээнэ
 

The Ruin,
like a dry sea.
The garnet-red clouds
of Kublai Khan.

Still

your body being my body
the blue-green of tiles
the breeze milky
with blue smoke
evoke the landscape of us.
 
 
 
Translated from Cyrillic text by Hadaa Sendoo