Luljeta Lleshanaku

Issue #
6
February 28, 2015

FUNDI I VERËS/The End of Summer

Edhe kësaj vere po i vjen fundi.
Nuk e kam fjalën për pishinat e thara,
as erën që rrëmon për kërma si këlyshë çakalli,
mbi ranishtë…
E kam fjalën për një tjetër verë,
për të tjera shenja.
Momentin kur ndjen që ylli yt po ftohet
dhe e nxjerr nga gjoksi jashtë dhe e qep mbi xhaketë,
apo mbi jakën e palltos,
që të tjerët më në fund, të mund ta vënë re.
Dhe kur mëson të negociosh:
pesë ëmbëlsira, për një cigare të vetme
pesë vite jetë, për një dështim në dashuri,
pesë jetë fluture, për pesë ditë krimbi në pupë,
kur kupton,
se idhtësia është çelësi i ekzistencës.
Dhe kur sheh që relievi i fytyrës së nënës
dhe gjestet e babait,
përsëriten përpikmërisht tek ti,
pa asnjë alternativë,
si qyteti i rikthyer në rutinë,
pas heqjes së dekorit euforik të festave.
Çfarë ndodhi me atë që dikur na bënte unikë?
Nën derë, duar të panjohura,
fusin fletushka promocionale
me ofertat e veshjeve të fundsezonit.
Janë stoqet e verës.
Dhe poshtë jastëkut,
të tjera duar,
fusin fshehurazi netëve, sfida me gjysëm çmimi,
të cilat, gjysma e krenarisë sonë,
do vazhdojë t’i refuzojë.
edhe për pak kohë…

Even this summer is coming to an end.
I don’t mean emptying swimming pools,
not even the wind that rummages for carcasses
at the shore.
I am talking about another summer,
other signs.
The moment when you feel that your star is cooling off
and you take it out from your chest and stitch it on your jacket,
like a badge, or on your coat’s collar,
so that others may finally notice it.
And when you learn to negotiate:
five desserts for a single cigarette
five years of life for a failed romance,
five butterfly lives for five caterpillar days in a cocoon,
when you understand
that bitterness is the key to existence.
And when you see that the landscape of your mother’s face
and the father’s gestures
are repeated perfectly in you
without a single alternative,
like a city returning to routine
after the euphoric décor of celebrations is removed.
What happened to that which once made us unique?
Under the door, unknown hands
slip promotional pamphlets
with offers of end-of-season clothes.
Summer’s stock.
And under the pillow, at night,
other hands,
secretly slip half-priced challenges,
which, half of our pride
will continue to turn down
for a little while longer…


Translated from the Albanian by Ani Gjika

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu