Saddiq Dzukogi

Issue #
9
January 31, 2017

Farin wata kyal-kyal / Moon Song

kodayaushe
dandalin wasa
tsit yake

tsit
kamar yadda
in kasuwa ta ci ta watse

a daidai lokacin da fatalwa
ke bayyana
kamar ka taba, ta yi magana

kai ka ce
muryar zabiya ce
a dandali.

tsit irin wannan
sai ko kogi
in ya ci kasuwa bayan makauniyar iska.

Sai ko in dare
sadaukin nan
ya ci dununmu da yaki

tamkar yadda ruwa ke lamusa

after
the playhouse
goes

quiet
in a similar way
a market does

a ghost
comes out
of its resonance

of the utmost
note
in the opera

only a
lake is quiet
as bare souk

& darkness
conquers
in a similar way

as water.
Translated from English into Hausa by Ibrahim Malumfashi

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu