Ani Gjika

Issue #
9
January 31, 2017

NË KUFI / At the Border

Rrugës për në fshat
një fshatar dhe gruaja e tij në karrocë me kalë
shkojnë drejt malit.

Ne jemi në makinë mbrapa tyre.
Ai kthehet e na hedh një veshtrim të shpejtë, i shqetësuar.
Rruga për në mal shtrihet drejt përpara
derisa nuk e sheh dot më
si një fjali dëftore që s’pret përgjigje.

Re përmbi mal. Pas pak
çifti shkëputet, shkon larg.
E pamundur të kuptosh nëse bëjnë fjalë më a jo.

Era fillon t’ja shkundë flokët asaj
sa majtas, djathtas. Unë tallem se dhe pak
e do fluturojë tutje në qiell.
Ai i hedh krahun shpatullave asaj
dhe shiu që sapo lëshohet kudo mbi ne
fillon të tregojë historinë e tyre në një gjuhë tjetër.

Ata do mbërrijnë natën vonë në shtëpi,
tek shtrati i tyre i pastër, i akullt,
po aty ku jeta i ka formuar.
Por tani për tani, shkojnë përpara,
skena e parë e një filmi
ku ti je tifoz i personazheve të vogla —
i burrit e gruas në makinë
tek shqyrtojnë hartën.
Ti uron që ata të humbasin,
të humbasin vënçe bile.
Edhe në humbje, ke garanci
të gjesh një rrugëdalje,
të gjesh mjaft fuqi
që t’vazhdosh kërkimin.

On our way to a village
a peasant and his woman on a horse-drawn carriage
heading toward the mountain.

We are driving in a car behind them.
He turns and gives a quick, concerned look.
The road to the mountain stretches straight ahead
until you can no longer see it
like a declarative sentence that seeks no reply.

Clouds on top of the mountain. After a while
the couple gets much farther from us.
Impossible to tell if they are even talking.

Now the wind shuffles the woman’s hair
left and right. I joke she’ll detach
and take off into the sky. He wraps his arm around her
and the rain suddenly pouring over us
begins to tell their story in a different language.

They will arrive home after dark,
back to clean, cold sheets,
right back to the life that’s made them.
But for now, they ride ahead
the opening scene of a film
in which you root for the minor characters —
the man and woman in the car
inspecting their map.
You want them to get lost for a while.
You want them to get lost good.
Even in getting lost, there’s the promise
of finding a way out,
of finding the strength
to keep on searching.


Translated into Albanian by Ani Gjika

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu