Santiago B. Villafania

Issue #
7
September 27, 2015

Sisura ed Hiroshima/ Hiroshima Interlude

autumn equinox—
yeengas ko’y ugto
na Hiroshima

Osakikamijima—
siamaplon kupbang
pakalab ed pugaro

kasumpal na andukey ya akar
tsaa ed kabuasan
yaong na siryal

ambetel a labi—
say kasulawan
na dala’n bulan

makitir a dalan
ed kastilio na Iwakuni—
ngarem na amian

banua na Oktobri—
anggapo’y awit dan balita ira’y matatken lan wawak

para ed sika, Sadako
sanlibon tagak
tan sanlibo ni…

dia’d Hiroshima
say andukey ya amputin dalan na kareenan

dagem na lagas—
eyag na wawak
manlalapu’d arawin pugaro

makakailiw ak la’d luyag ko
patanir la
Osakikamijima

say petang
ed lagas a baog ko
saray angob to

(para ed sensei Kinoshita Keisuke)

anggapo’y iyan a losor
labi
anlong tan ‘sake’


***

autumn equinox—
breathing the afternoon
of Hiroshima

Osakikamijima—
ninety-nine steps
up to the hill

after the long walk
morning tea
bowl of cereal

cold night—
the fullness
of the blood moon

a narrow path
to Iwakuni Castle—
afternoon breeze

October sun—
old crows bring no news

for you, Sadako
a thousand cranes
and a thousand…

in Hiroshima
the long white road to peace

autumn wind—
crows cry
from a distant hill

missing my home
sayonara
Osakikamijima

the warmth
on my autumn skin
her kisses

(for sensei Kinoshita Keisuke)

an empty cup
night
poetry and ‘sake’

Translated by the author from the Pangasinan language and transcreated by Veronica Golos and Catherine Strisik

<previous
next>
There is no previous item
Go back to Top Menu
There is no next item
Go back to Top Menu